Ласерска машина за отстранување на влакна со диодни влакна