Профил на компанијата

Слика

Име на сертификација

Заверен од

Делокруг

Датум на располагање --- Датум на истекување

Потврдено

RoHS

Друго

2015-08-24- 2020-08-23

Потврдено

Hcf30074d83de4a7cba5c2af7b850590cp

Н.е.

Друго

2019-06-11 ~ 2049-12-31

Потврдено

ce2

Н.е.

Друго

2019-06-13 ~ 2049-12-31

Потврдено

ce3

Н.е.

ECM

Производ: Уреди за убавина (врз основа на светлина) Модел (и): TruMED; ExtrMED; EpiMED; EpiMED-; iMED; iMED-; ДепиМЕД трговска марка: LaserTell Верификација до: Стандард: EN 60335-1: 2012, EN 61000-6-1: 2007, EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011 во врска со Директивата (и): 2014/35 / ЕУ (Низок напон) 2014/30 / ЕУ (електромагнетна компатибилност)

2015-04-07 ~ 2020-04-06

 

cfs

CECFS (сертификат за бесплатна продажба)

CCCM HPIE

Производ (и): Уреди за убавина Модел: iMED; СРЕМЕН; ExtrMED; EpiMED; EpiMED-; iMED-; ДепиМЕД Плус; ДепиМЕД; VenaMED; ФемиМЕД; NdMED; ClearMED; AlexMED; MaxMED; iShape; vBody

2016-10-10 ~ 2018-10-09

 

ce4

Н.е.

ECM

Производ: Модел (и) на системи со ласерска терапија: DepiMED Plus; ДепиМЕД; VenaMED; ФемиМЕД; NdMED; ClearMED; AlexMED; MaxMED; Проверка на iShape до: Стандард: EN 60335-1: 2012, EN55014-1: 2006 + A2: 2011, EN 55014-2: 1997 + A2: 2008, EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009, EN 61000- 3-3: 2013, IEC 60825-1: 2007 + A1: 2008 во врска со Директивата (ите) на СЕ: 2014/35 / ЕУ (низок напон) 2014/30 / ЕУ (електромагнетна компатибилност)

2016-03-31 ~ 2021-03-30

 

ce5

Н.е.

Аботек

Сертификат за сообразност Директива на Советот на ЕУ 2014/30 / Електромагнетна компатибилност на ЕУ

2019-06-12

 

ce6

Н.е.

Аботек

Директива за низок напон 2014/35 / ЕУ

2019-06-10

 

ce7

Н.е.

ENC

ДИРЕКТИВА ЗА МЕДИЦИНСКИ УРЕДИ ЗА ЕУ-93/42 / ЕЕЗ

2018-08-22

 

Слика

Име на сертификација

Заверен од

Делокруг

Датум на располагање --- Датум на истекување

Потврдено

z1

ЗЛ 2017 3 0251029.1

Козметички инструмент (2)

APPEARANCE_DESIGN

2017-06-19 ~ 2027-06-19

Потврдено

z2

ЗЛ 2017 3 0002365.2

Главна рамка на машина за отстранување на влакна со диоди (1)

APPEARANCE_DESIGN

2017-01-04 ~ 2027-01-04

Потврдено

z3

ЗЛ 2017 3 0072330,6

Ласерски козметички инструмент

APPEARANCE_DESIGN

2017-03-14 ~ 2027-03-14

Потврдено

z4

ЗЛ 2017 3 0072330,6

Ласерски козметички инструмент

APPEARANCE_DESIGN

2017-03-14 ~ 2027-03-14

Потврдено

z5

ЗЛ 2017 3 0002234.4

Главна рамка на машината за отстранување на влакна (диода 2)

APPEARANCE_DESIGN

2017-01-04 ~ 2027-01-04

Потврдено

z6

ЗЛ 2017 3 0072329.3

Преносен SHR (-iMED)

APPEARANCE_DESIGN

2017-03-14 ~ 2027-03-14

Потврдено

z7

ЗЛ 2016 3 0636954.1

Рачно дело на козметички инструмент (1)

APPEARANCE_DESIGN

2016-12-22 ~ 2026-12-22

Потврдено

z8

ЗЛ 2017 3 0072342.9

Козметички инструмент

APPEARANCE_DESIGN

2017-03-14 ~ 2027-03-14

Потврдено

z9

ZL201910029494,9

метод и инструмент за откривање на лице

ИЗМЕНА

2019-10-07

 

z10

ZL201811403714.1

повеќекратна функција машина за убавина и метод на работа

ИЗМЕНА

2019-09-18

 

Слика

Име на сертификација

Заверен од

Делокруг

Датум на располагање --- Датум на истекување

Потврдено

Trademark1

22077709

СПОДЕЛУВАЕ НА ЛАСЕРТЕЛ ПОДОБРИ ЛЕК

Убавина и лична нега >> опрема за убавина

2018-01-13 ~ 2028-01-13

Потврдено

 

Trademark2

27508074

LaserTell

Убавина и лична нега >> опрема за убавина

2018-10-20 ~ 2028-10-20

Потврдено

 

Trademark3

30373085

PluShape

Убавина и лична нега >> Опрема за убавина >> РФ опрема

2019-02-13 ~ 2029-02-13

Потврдено

 

Trademark4

37846442

AlexMED Pro

Убавина и лична нега >> опрема за убавина

2019-12-27 ~ 2029-12-27

Потврдено

 

Trademark5

37859777

Fourdeepoo

Убавина и лична нега >> Опрема за убавина >> РФ опрема

2020-01-06 ~ 2030-01-06

Потврдено

 

Trademark6

38073418

ХидроКолол

Убавина и лична нега >> опрема за убавина

2020-01-06 ~ 2030-01-06

Потврдено

 

Trademark7

35398371

Ласерска телевизиска низа

2019-10-13 ~ 2029-10-13

Потврдено

 

Trademark8

22676279

755AlexMED

2018-10-20 ~ 2028-10-20

Потврдено

 

Trademark9

27503436

Лента за микро канали

2018-11-13 ~ 2028-11-13

Потврдено

 

Trademark10

27499184

MedLite

2018-12-27 ~ 2028-12-27

Потврдено

 

Trademark11

27499176

Лента за макро канали

2018-11-06 ~ 2028-11-06

Потврдено

 

trademark12

22676421

ФемиМЕД

2018-02-21 ~ 2028-02-20

Потврдено

 

trademark13

22675625

ДепиМЕД

2018-02-20 ~ 2028-02-20

Потврдено